КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ с. ОРЛІВКА»
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Приймальне відділення - +38 (066) 221-09-74

Мета і предмет діяльності

    Лікарня створена з метою забезпечення суспільних потреб територіальних громад області в наданні спеціалізованої лікувально-діагностичної і соціально-відновної допомоги особам, котрі страждають психічними розладами і іншими захворюваннями, що супроводжуються психічними розладами в умовах стаціонару.

   Предметом  діяльності Лікарні є:    

1. Здійснення медичної практики з лікарських спеціальностей – організація і управління охороною здоров'я , психіатрія, медична психологія, наркологія, неврологія, терапія, фтизіатрія, хірургія, рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика, акушерство і гінекологія.

2. Надання спеціалізованої психіатричної допомоги;

- здійснення медичної практики із спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика, рентгенологія.

-  здійсненням за рішенням судів примусового лікування психічно хворих, які скоїли суспільно-небезпечні дії;

-    проведення стаціонарної військово-лікарської, лікарсько-трудової та інших видів експертиз особам, які страждають психічними розладами.

-   освоєння і втілення в практику роботи нових організаційних форм лікування психічних захворювань, сучасних засобів і методів діагностики і лікування психічних захворювань, соціально-трудової реабілітації психічно хворих, заснованих на досягненнях науки, техніки, передового досвіду закладів охорони здоров’я.

-   поширення наукових та медичних знань з гігієнічного виховання, пропаганди здорового способу життя.

-  виконання інших професійних обов’язків передбачених чинним законодавством.

3.  Лікарня надає спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу хворим з психічними розладами та іншими хворобами, які супроводжуються психічними розладами в плановому або невідкладному порядку протягом необхідного для одужання терміну лікування.

4. Підстави та порядок госпіталізації осіб до психіатричного стаціонару, порядок надання стаціонарної допомоги, виписка осіб зі стаціонару визначається у відповідності до Закону України "Про психіатричну допомогу".