КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ с. ОРЛІВКА»
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Приймальне відділення - +38 (066) 221-09-74

Цілі діяльності підприємства

 Лікарня створена з метою забезпечення суспільних потреб територіальних громад області в наданні спеціалізованої лікувально-діагностичної і соціально-відновної допомоги особам, котрі страждають психічними розладами і іншими захворюваннями, що супроводжуються психічними розладами в умовах стаціонару.

Предметом  діяльності Лікарні є:    

1. Здійснення медичної практики з лікарських спеціальностей – організація і управління охороною здоров'я , психіатрія, медична психологія, наркологія, неврологія, терапія, фтизіатрія, хірургія, рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика, акушерство і гінекологія.

2. Надання спеціалізованої психіатричної допомоги;

- здійснення медичної практики із спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка), медична статистика, рентгенологія.

- здійсненням за рішенням судів примусового лікування психічно хворих, які скоїли суспільно-небезпечні дії;

- проведення стаціонарної військово-лікарської, лікарсько-трудової та інших видів експертиз особам, які страждають психічними розладами.

- освоєння і втілення в практику роботи нових організаційних форм лікування психічних захворювань, сучасних засобів і методів діагностики і лікування психічних захворювань, соціально-трудової реабілітації психічно хворих, заснованих на досягненнях науки, техніки, передового досвіду закладів охорони здоров’я.

- поширення наукових та медичних знань з гігієнічного виховання, пропаганди здорового способу життя.

- виконання інших професійних обов’язків передбачених чинним законодавством.

3. Лікарня надає спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу хворим з психічними розладами та іншими хворобами, які супроводжуються психічними розладами в плановому або невідкладному порядку протягом необхідного для одужання терміну лікування.

4. Підстави та порядок госпіталізації осіб до психіатричного стаціонару, порядок надання стаціонарної допомоги, виписка осіб зі стаціонару визначається у відповідності до Закону України "Про психіатричну допомогу".

5. Медикаментозне забезпечення:

- забезпечення відділень стаціонару та інших підрозділів лікарні лікарськими засобами, перев’язувальним матеріалом, апаратурою, обладнанням та інструментарієм, предметами догляду за хворими тощо, а також провадження господарської діяльності із зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

- здійснення контролю за обігом ліків, медичних засобів, етилового спирту та інших лікарських форм і засобів;

Лікарня може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання її основної Статутної діяльності.

6. Термін перебування хворих в Лікарні встановлюється індивідуально в залежності від характеру і перебігу процесу лікування. Питання виписки хворих і тривалості їх лікування розглядаються комісією призначеною наказом Керівника лікарні.

7. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації, Лікарня може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому законом порядку.

8. Лікарня  взаємодіє на договірних засадах з вищими навчальними медичними закладами, якими на базі Лікарні створюються кафедри або філії, які надають Лікарні допомогу в проведені консиліумів, консультацій, виконанні складних оперативних втручань, впроваджені нових методів діагностики та лікування, підготовці кадрів, підвищення їх професійного рівня, організації науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, виставок та інше.

9. Лікарня здійснює обробку персональних даних для конкретних і законних цілей з метою забезпечення реалізації трудових відносин адміністративно-правових, відносин у сфері управління персоналом, відносин  у сфері бухгалтерського обліку, у сфері податкових відносин, відносин у сфері охорони здоров’я, визначених за згодою суб’єкта  персональних даних, або у випадках встановлених законодавством.